KN COUPLER

> 제품정보 > KN COUPLER

무한한 의지와 도전정신으로 끊임없이 혁신하는 경남 엠.테크(주)입니다.

SP&TSP COUPLER
SP&TSP COUPLER
 

 

tit_icon08.gif  SP COUPLER

 

 

SS.png - 양로 개폐형 (Two-way shut-off)

소켓과 플러그 양쪽에 밸브가 내장되어 분리시에도 유체는 외부로 유출되지 않는다.
사용하는 유체에 적합한 재질로 제작 가능 (BSBM, SUS304, SUS316)

 


           SPCOUPLER.png                                                                        SPPLUG.png


품명

적용

전장

2각

중량(g)

품명

적용

전장

HEXARGON

중량(g)

1S

PT 1/8"

48

14*ø18

86

1P

PT 1/8"

29

14

19

2S

PT 1/4"

58

19*ø22

134

2P

PT 1/4"

36

17

35

3S

PT 3/8"

65

21*ø25

209

3P

PT 3/8"

40

21

60

4S

PT 1/2"

72

29*ø35

431

4P

PT 1/2"

44

29

124

6S

PT 3/4"

88

35*ø41

714

6P

PT 3/4"

52

35

213

8S

PT 1"

102

41*ø48

1,006

8P

PT 1"

62

41

352

10S

PT 1-1/4"

115

54*ø59

1,596

10P

PT 1-1/4"

70

54

596

12S

PT 1-1/2"

124

63*ø69

2,345

12P

PT 1-1/2"

75

63

895

16S

PT 2"

132

77*ø86

3,668

16P

PT 2"

80

77

1,512

 


 

 

tit_icon08.gif  TSP COUPLER

 


TSP.png -양로 개방형 ( Straight through)
소켓과 플러그에 밸브가 없는 구조로 압력손실이 거의 없어 유량이 큰 장점이 있다.
관통형 구조로 점도가 높은 유체에 적합하다.
사용하는 유체에 적합한 재질로 제작 가능 (BSBM, SUS304, SUS316)           TSH.png                                                                       TPH.png                                                

     

 

품명

적용

전장

ROUND

중량(g)

품명

적용

전장

ROUND

중량(g)

1TSH

1/8" HOSE

40

17.5

24

1TPH

1/8" HOSE

41

12

15

2TSH

1/4" HOSE

55

24

64

2TPH

1/4" HOSE

53

14

21

3TSH

3/8" HOSE

62

28

96

3TPH

3/8" HOSE

60

18

38

4TSH

1/2" HOSE

74

35

177

4TPH

1/2" HOSE

70

22

71

6TSH

3/4" HOSE

90

45

350

6TPH

3/4" HOSE

84

28

135

8TSH

1" HOSE

105

58

633

8TPH

1" HOSE

105

40

329

10TSH

1-1/4" HOSE

117

69

1,335

10TPH

1-1/4" HOSE

121

48

500

12TSH

1-1/2" HOSE

128

75

1,780

12TPH

1-1/2" HOSE

132

55

660

16TSH

2" HOSE

141

98

2,825

16TPH

2" HOSE

142

70

1,345

품명

적용

전장

HEXAGON

중량(g)

품명

적용

전장

HEXAGON

중량(g)

1TSF

PT 1/8"

27

14

25

1TPF

PT 1/8"

26

14

14

2TSF

PT 1/4"

32

19

57

2TPF

PT 1/4"

34

17

29

3TSF

PT 3/8"

35

23

83

3TPF

PT 3/8"

38

21

43

4TSF

PT 1/2"

42

29

154

4TPF

PT 1/2"

45

29

104

6TSF

PT 3/4"

48

38

289

6TPF

PT 3/4"

51

35

167

8TSF

PT 1"

59

50

561

8TPF

PT 1"

60

41

323

10TSF

PT 1-1/4"

64

54

815

10TPF

PT 1-1/4"

64

54

573

12TSF

PT 1-1/2"

71

58

980

12TPF

PT 1-1/2"

75

58

630

16TSF

PT 2"

80

77

1,675

16TPF

PT 2"

83

77

1,190

품명

적용

전장

HEXAGON

중량(g)

품명

적용

전장

HEXAGON

중량(g)

1TSM

PT 1/8"

30

14

26

1TPM

PT 1/8"

32

12

17

2TSM

PT 1/4"

42

19

67

2TPM

PT 1/4"

38

17

30

3TSM

PT 3/8"

46

23

100

3TPM

PT 3/8"

42

19

42

4TSM

PT 1/2"

56

29

179

4TPM

PT 1/2"

52

22

81

6TSM

PT 3/4"

65

38

346

6TPM

PT 3/4"

59

32

165

8TSM

PT 1"

76

50

633

8TPM

PT 1"

73

41

274

10TSM

PT 1-1/4"

86

54

955

10TPM

PT 1-1/4"

83

50

530

12TSM

PT 1-1/2"

95

58

1,180

12TPM

PT 1-1/2"

93

54

665

16TSM

PT 2"

108

77

2,000

16TPM

PT 2"

102

75

1,250


                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                       

 

tit_icon08.gif  CAMLOCK COUPLER

 

-양로 개방형 ( Straight through)
소켓의 레버를 내려 플러그와 결합하는 구조